www.matchpro.com.pl

tel.516 050 551

lub tel.503 106 221 

ul.Partyzantów 6 Bełżyce

tel.509714666

 

www.matchplus.pl

 

Lublin, ul. Lotnicza 37a

tel. 501 740 933

 

www.vimba.pl

Aktualności 2011

 

Terminarz ważniejszych zawodów 2011

(Mistrzostwa Polski, GP Lublina oraz inne warte obejrzenia czy udziału, potyczki spławikowe)

Lp. Nazwa Miejsce Data Uwagi
1. Sensas Cup Kanał Żerański 09.04.2011(sobota) 604878386
2. Robinson Cup Kanał Żerański 10.04.2011(niedziela) 698860273
3. Mistrzostwa Koła Haczyk Zalew Zemborzycki 14.05.2011(sobota) 501778538
4. Mistrzostwa Klubu Sensas-Haczyk (zmiana terminu) Dratów 14.05.2011(sobota) 501778538
5. GPL I Zimna Woda 30.04-01.05.2011 Inf.
6. Puchar Kursy staw Przybysławski 30.04.2011 Inf.
7. Sensas Cup Zalew Zemborzycki 07.05.2011(sobota) 502764873
8. Otwarte zawody o Puchar Koła Haczyk Zalew Zemborzycki 08.05.2011(niedziela) 501778538
9. Otwarte zawody o Puchar MPK Zalew Zemborzycki 14.05.2011(sobota) -
10. Robinson Cup Zimna Woda 15.05.2011(niedziela) 510460789
11. GPL II Dratów 21-22.05.2011 Inf.
12. Robinson Cup Zalew Zemborzycki 04.06.2011(sobota) 508176212
13. MO kobiet, juniorów U18, kadetów Dratów 11-12.06.2011 Inf.
14. Mistrzostwa Europy Seniorów Kanał Ulgi 25-26.06.2011 -
15. Colmic Cup Dratów 26.06.2011 815263322
16. MP kobiet Dratów 01-03.07.2011 -
17. MP juniorów U18 i kadetów zb.Kruki Oświęcim 08-10.07.2011 -
18. MO seniorów i U22 Zalew Zemborzycki 9-10.07.2011 Inf.
19. GPL III Osadnik/Wisła 16-17.07.2011 Inf.
20. MP seniorów i U22 rz.Odra 22-24.07.2011 -
22. MP weteranów Dratów 05-07.08.2011 -
23. GPL IV Zalew Zemborzycki 11-12.09.2011 Inf.
24. GPL V zb.Podzamcze 17-18.09.2011 Inf.
25. Puchar Prezesa ZO Dratów 25.09.2011 Inf.

 

Konkurs z firmą Sensas

 

22 stycznia w Szkole Podstawowej nr30 ul. Nałkowskich 110 w godzinach 10-14 odbędzie się pokaz nowej kolekcji wędzisk firmy Sensas, uczestnicy pokazu którzy będą znali prawidłowe odpowiedzi na poniższe pytania wezmą udział w losowaniu nagród ufundowanych przez Marcina Kasprzaka sklep Spławik i Ernesta Gutkiewicza Sensas Polska.

 

Pytania konkursowe:

1. Podaj kraj pochodzenia firmy Sensas?

2. Kto jest twórcą słynnej serii zanęt Sensas 3000?

 

ZAPRASZAMY

do góry

..............................................................................................

 

Konkurs ze sklepem Wobler (luty 2011)

  Aby wziąć udział w konkursie i wygrać główną nagrodę, należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe i przesłać odpowiedź do 25lutego 2011 włącznie, na adres t.palka@pollub.pl.

Z pośród osób które przyślą poprawną odpowiedź wylosujemy jedną osobę, która otrzyma 3szt zanęty Sensas (łącznie 3kg). Osoba którą wylosujemy zostanie powiadomiona o tym fakcie mailowo do końca lutego 2011. Nagroda będzie do odebrania w sklepie Wobler Lublin, ul.Lotnicza37a

 

Pytanie konkursowe:

Jak nazywa się nowa seria zanęt 3000, firmy Sensas?

 

Zapraszam do udziału w KONKURSIE

do góry

..............................................................................................

 

 

Nowości w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego na 2011

 

Od jakiegoś czasu Główny Kapitanat Sportowy zaskakuje nas co roku zmianami w „Zasadach Organizacji Wędkarskiego Sportu Kwalifikowanego”. Co roku również zmiany są mniej lub bardziej trafne. Przyzwyczailiśmy się do tego, że błędy zeszłego roku poprawia się w kolejnym. Niestety to my wędkarze, przez cały rok, musimy ponosić konsekwencje błędnych decyzji. Poniżej przytoczę najważniejsze zmiany, które zgodnie z ustaleniami Okręgowego Kapitanatu Sportowego będą nas obowiązywać na GP2011, sami ocenicie czy nowe zasady będą nam ułatwiać czy utrudniać zabawę:

 

1. „W Mistrzostwach Okręgu w dyscyplinach: spławikowej, spinningowej, muchowej i podlodowej we wszystkich kategoriach wiekowych uczestniczyć mogą ubiegłoroczni mistrzowie Okręgów, zawodnicy kół i klubów – członkowie danego okręgu. Ilość uczestników Mistrzostw Okręgu określa Okręgowy Kapitanat Sportowy lub inny organ do tego upoważniony”.

W przypadku przekroczenia określonego limitu, uczestników mistrzostw ustala się w oparciu o eliminacje. W mistrzostwach może startować bez konieczności udziału w eliminacjach ubiegłoroczny Mistrz Okręgu oraz członkowie kadry narodowej”.

2. „Ryba która jest holowana i wyjdzie poza stanowisko i pokaże się w strefie neutralnej lub na stanowisku sąsiedniego zawodnika jest zaliczona, jednakże jeżeli żyłka z rybą zostanie zahaczona przez żyłkę sąsiada, ryba musi być bezzwłocznie wypuszczona”.

3. „Zabrania się: -używania środków łączności podczas trwania zawodów (np. telefonów, radiotelefonów itp.)”.

4. „Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za:

W turze zawodów:

- wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich trwania,

- przesiewanie, przecieranie i mieszanie mikserem elektrycznym zanęt po dokonanej kontroli

oraz dowilżanie zanęt po kontroli przed sygnałem „wolno nęcić”,

- zabranie złowionej ryby w czasie przygotowania do zawodów lub podczas mierzenia gruntu,

nęcenie ryb przed sygnałem do nęcenia,

- używanie wędki oraz siatki i platformy niezgodnej z wymogami regulaminu,

- nęcenie zanętą ciężką po czwartym sygnale oraz za nie regulaminowe formowanie zanęty

lekkiej mimo jednokrotnego zwrócenia uwagi przez sędziego,

- łowienie w pasie neutralnym lub na sąsiednim stanowisku, pomimo jednokrotnego zwrócenia

uwagi przez sędziego,

- opuszczenie stanowiska bez zgłoszenia tego faktu sędziemu i bez ważnej przyczyny,

- używanie echosond,

- używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka,

- wyrzucenie do łowiska nadwyżki zanęt i przynęt po oficjalnym treningu lub po turze

zawodów,

- przedłożenie komisji sędziowskiej ryby objętej okresem ochronnym,

- nie przestrzeganie regulaminu zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy technicznej.

W całych zawodach:

- stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie środków

zmniejszających tę dyspozycję w czasie trwania zawodów,

- nie sportowe i nie etyczne zachowanie się zawodnika w stosunku do organizatora, sędziego

czy innych zawodników (po jednokrotnym zwróceniu uwagi przez sędziego),

- za wnoszenie i posiadanie na stanowisku dodatkowej (ponad wyznaczony limit) zanęty lub

przynęty po dokonanej kontroli przez komisję techniczną,

- łowienie lub nęcenie ryb na terenie zawodów w piątek, sobotę lub niedzielę poza godzinami

oficjalnego treningu i godzinami zawodów”.

5. „Dopuszcza się również możliwość wyłaniania mistrzów z cyklu zawodów. Zawody mistrzowskie na szczeblu okręgu muszą zakończyć się w danym roku, przed planowaną datą Mistrzostw Polski”.

6. „W trakcie nęcenia zanętą lekką zawodnik nie ma obowiązku zachowania kontaktu z wędką niezależnie od stosowanej metody łowienia”.

7. „Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę…siatka okrągła 40cm średnicy, prostokątna o przekątnej minimum 50cm , długość minimum 4 metry. Ustawienie siatki po dokonaniu kontroli technicznej”.

Zapis dotyczący długości obowiązuje od 1012 roku.

8. „Platforma musi być ustawiona na linii brzegowej poza wodą, jeśli jest konieczne, przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie (decyzję tę podejmuje organizator za zgodą Sędziego Głównego)”.

9. „Zanęta przy pomiarze objętości musi być nawilżona i przesiana, gotowa do użycia wraz z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem, ziarnami, itp. i innymi dodatkami … (w ramach limitu w stanie suchym dopuszcza się tylko atraktory)”.

10. „Zanęty gruntowe muszą być przedstawione do kontroli w wiadrach z podziałką, a przynęty w pudełkach okrągłych … . Zawodnicy muszą być obowiązkowo wyposażeni we własne wiadra i pudełka o właściwych wymiarach tj. 1l, 0,75l, 0,5l, 0,25l, 0,125l”.

11. „Ochotka przeznaczona do zanęty (jokers lub haczykowa) może być przedstawiona do kontroli w dwóch pudełkach (np. ¼ ochotka w pudełku 0,25l i ¾ jokers w pudełku 0,75l)”.

12. „Ochotka haczykowa (przeznaczona wyłącznie do łowienia) może być przedstawiona do kontroli (także w wodzie) poza wyznaczonym limitem robaków w oddzielnym pudełku do 0,125l”.

13. „Każda inna przynęta musi być trzymana w pudełkach o „oficjalnych wymiarach”, inna forma prezentacji przynęty podczas kontroli będzie sankcjonowana jednym punktem karnym…”.

14. „Po dokonaniu kontroli ilości zanęt, przecieranie zanęty(poprzez sito, kosz, siatki, itp.) jak również mieszanie mikserem elektrycznym oraz ponowne nawilżanie zanęty z użyciem czegokolwiek (rąk, zraszacza, gąbki, pojemnika itp.) jest całkowicie zabronione, natomiast dopuszcza się użycie zraszacza do klejenia robaków i nawilżania gliny, która nie może być łączona z zanętą przed sygnałem „wolno nęcić”. Użycie zraszacza do zwilżania zanęty jest dozwolone po sygnale „wolno nęcić” (trzeci sygnał)”.

15. „-zanęta ciężka – bryła zanęty dowolnej wielkości (uformowana dopiero po dokonaniu kontroli ilości zanęt i przynęt). Nie wrzucone kule zanęty ciężkiej po sygnale „wolno łowić” (czwarty sygnał) należy rozkruszyć”.

16. „-zanęta lekka – bryła formowana i pobrana jedną ręką przez zawodnika jednorazowo z pojemnika, bez dociskania o żaden przedmiot (udo, wiadro, etc.). Wyjątek stanowi nęcenie klejonymi białymi robakami. Ich porcja powinna być pobrana z pojemnika jedną ręką ale kula może być formowana przy użyciu obu rąk.

Bryła zanęty lekkiej nie może być uformowana przed sygnałem „wolno łowić” (czwarty sygnał)”.

 do góry

..............................................................................................

 

Konkurs ze sklepem ForAnglers  (luty-marzec2011)

Aby wziąć udział w konkursie i wygrać główną nagrodę, należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe i przesłać odpowiedź do 15marca 2011 włącznie, na adres t.palka@pollub.pl.

Osóby które przyślą poprawną odpowiedź wezmą udział w losowaniu nagrody-kompletu kubków Drennan Clear Cups, widocznych na zdjęciu. Osoba którą wylosujemy zostanie powiadomiona o tym fakcie mailowo.

 

Pytanie konkursowe:

Jak nazywa się drużyna, którą reprezentuje Szymon Ciesielski Mistrz Polski U22?

 

Zapraszam do udziału w KONKURSIE

do góry

.............................................................................................

 

Konkurs ze sklepem HACZYK

Aby wziąć udział w konkursie i wygrać główną nagrodę, należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe i przesłać odpowiedź do 25marca 2011 włącznie, na adres t.palka@pollub.pl.

Z pośród osób które przyślą poprawną odpowiedź wylosujemy jedną osobę, która otrzyma 2kg zanęty (1sz/1kg Sensas i 1szt/1kgMarcel). Proszę w mailu napisać swoje imię i nazwisko. Osoba którą wylosuje Turbodymomen :) zostanie powiadomiona o tym fakcie mailowo do końca marca2011. Nagroda będzie do odebrania w sklepie HACZYK Lublin, ul.Górska9.

 

Pytanie konkursowe:

Gdzie odbędą się Spławikowe Mistrzostwa Europy Seniorów 2011?

 

Zapraszam do udziału w KONKURSIE

do góry

..............................................................................................

 

Konkurs ze sklepem  MATCHplus.pl

Aby wziąć udział w konkursie i wygrać główną nagrodę, należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe i przesłać odpowiedź do 31marca 2011 włącznie, na adres t.palka@pollub.pl. Z pośród osób, które przyślą poprawną odpowiedź wylosujemy jedną osobę, która otrzyma nagrodę: nożyczki do żyłki firmy MILO. W mailu proszę napisać swoje imię i nazwisko. Zwycięzca zostanie powiadomiony o tym fakcie mailowo do 4kwietnia 2011.

 

Pytanie konkursowe:

Jak brzmi imię i nazwisko twórcy i właściciela marki MILO?

 

Zapraszam do udziału w konkursie

do góry

..............................................................................................

 

AKTUALNOŚCI 2009

 

Targi wędkarskie "Na ryby 2009"

 

O Targach moim zdaniem ... tradycyjnie jak co roku pozwalam sobie na komentarz odnośnie Targów. Przede wszystkim przeraża niewielka ilość wystawców oraz działania anty targowe czyli wystawianie się firm w tym samym czasie w innych miejscach. Może to i fajnie, że równocześnie można zobaczyć Daiwy, Mavery i inne ale szkoda, że nie na Targach. Takie firmy nie powinny szczędzić funduszy aby raz w roku zaszczycić swoją obecnością halę targową. Wszyscy mocno zaszczepieni czekają na taką okazję by pooglądać nowości, zamienić słowo ze swoimi wędkarskimi Guru. To jest jak dobry koncert. Fani na to czekają. Niestety Garbolino, Maver, Daiwa, Colmic, Milo, Traper, Lorpio i inni zawodzą!

 

Co można było zobaczyć w tym roku? Na początek pochwała dla firmy Sensas. Jak zwykle pełna wystawka. Rozłożone kije, nowości zanętowe. Do obejrzenia nowe tyczki Rive. Modele Power Match 704, 724, 744, 754, 764, 774 i 784. Dwa ostatnie to super sztywne i szybkie kije. Myślę, że 774 poradzi sobie z lekkimi uciągami. 744 to kij uniwersalny pod względem sztywności ukierunkowany w stronę kanałówki. 704 i 724 to typowe wędki do orania.

Rive … po obejrzeniu R926 i R228 to typowe wędki do wędkowania nazwijmy to karpiowego + duże uciągi ekstremalnie sztywne przy wadze powyżej 1000gr.

Nowości zanętowe które nas interesują to głównie nowe Super Aromiksy Anyż, Owocowy i Brasem Belge bardzo fajny słodki leszczowy zapach. Dużo nowości karpiowych pellety i nowe zapachy karpiowe. Wystawiony był kosz Rive fi36. Szczerze to nie chciał bym takiego kloca dźwigać. Zbyt toporny ale dla osób z dużą wagą pewnie świetna oferta.

Kolejny wystawca który nigdy nie zawodzi to Mikado. Co prawda w tym roku wędek z serii Tornado nie ma już w katalogu ale za to pojawiły się nowe kosze wędkarskie. Z oględzin wynika, że to samo co Maver tylko w lepszej cenie. Mikado pokazało również dużo nowych wędek głównie machańce i uklejówki. Na szczególną uwagą zasługuje komplet klejówek Atthis 2;2,5;3;3,5;4m w pokrowcu. Ponad to jak zwykle dobre wędki odległościowe. Wszystko w przystępnych cenach w stosunku do jakości.

Fajne stoisko miało Trabucco. Co prawda wędki wyczynowe nie były rozłożone ale na specjalne audiencje chodziło się na salę gimnastyczną. Dzięki temu miałem możliwość obejrzenia dwóch  topowych modeli Dream Team MRX-V Match1 One oraz Allround. Wszystkie bajery Reglasa do tego 790gr i niezwykle mała średnica blanku powoduje, że Match1 powinien być stawiany na czele z najlepszymi wędkami tego typu na Świecie. Nie widziałem dotąd równie szybkiej, lekkiej i tak dobrze wyważonej wędki. Średnica wewnętrzna oryginalnej szczytówki to ok. 2,5mm, nie ma konieczności przycinania. Jest tylko jeden minus pack Match1 kosztuje 8tyś PLN. Świetną ofertą dla osób którym wystarcza 10m kij jest XPS M1 Carp. Za 1500zł mamy zapasowe topy,  super sztywny, szybki, cieniutki i mocny kij jak niegdyś futrony DAM.

Dość mocno rozczarowały mnie wędki z serii Tubertini Quadra. Oglądałem model 450 i całkowicie nie pasuje mi do opisu sztywny i szybki raczej mocny typu allround i o strasznie dużej średnicy dolnika. Za to dobrze wyglądał kij EVOLA Tender. Długa ponad metrowa szczytówka o średnicy wylotowej ok. 4-5mm! i do tego wprasowany na stałe wyprofilowany teflon. Wędka ma inną konstrukcję niż większość wędek. Cienki koniec i grubo zaczynający się top na piątym elemencie dają odczucie wagi ale dzięki temu kij jest sztywny a top nie buja na boki po zacięciu. Pak zawiera 4topy 4el, top do kubka wędkę, pokrowiec i tuby. Cena to 4.4tyś PLN. Wędkę będzie można zobaczyć w akcji na GPP. Będzie nią łowiła drużyna Tubertini CATfish.

Oczywiście ponad to było można zobaczyć wiele znanych twarzy wędkarskiego światka, brać udział w konkursach czy castingu do filmu. Pomniejsze firmy również wystawiały swoje produkty. Można było zobaczyć zanęty Z.Milewskiego. Brać udział w prelekcjach na temat łowienia dużych ryb. Zamienić słowo z gwiazdami spławika … no oczywiście jeśli ktoś tylko był na targach.

 

Galeria zobacz

do góry

 

 

www.foranglers.pl

Kliknij

Koło PZW Lublin Haczyk

tel.501778538

Politechnika Lubelska

www.pollub.pl

 

Adres do korespondencji:

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin

z dopiskiem:

KPIP "Warsztaty Dydaktyczne"

 Tomasz Pałka

tel. 5384236

e-mail: t.palka@pollub.pl