Wędkarstwo Wyczynowe Forum
Spławikowe Mistrzostwa Okręgu 2011 Seniorów i U22 - Wersja do druku

+- Wędkarstwo Wyczynowe Forum (http://wedkarstwo.pollub.pl/forum)
+-- Dział: Zawody w Okręgu Lubelskim (/forumdisplay.php?fid=10)
+--- Dział: Mistrzostwa Okręgu (/forumdisplay.php?fid=26)
+--- Wątek: Spławikowe Mistrzostwa Okręgu 2011 Seniorów i U22 (/showthread.php?tid=14)Spławikowe Mistrzostwa Okręgu 2011 Seniorów i U22 - tomcat - 02-28-2011 08:29 AM

MO Seniorów i U22 09-10.07 Zalew Zemborzycki


RE: Spławikowe Mistrzostwa Okręgu 2011 Seniorów i U22 - tomcat - 05-30-2011 08:55 AM

Zawody o Mistrzostwo Okręgu Seniorów i U22 odbędą się w terminie 9-10 lipiec 2011, a więc zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami nad ZZ (w terminie podanym na stronie PZW 27-28 sierpień odbywają się zawody spinningowe, osoba która wpisywała informację pomyliła imprezy) - takiej informacji udzielił mi Kapitan sportowy Okręgu.


RE: Spławikowe Mistrzostwa Okręgu 2011 Seniorów i U22 - tomcat - 07-04-2011 06:03 PM

Program minutowy MO Seniorów i U22

W celu właściwego przygotowania zawodów, prosimy o przesłanie protokołów z odbytych zawodów o Mistrzostwo Koła/Klubu oraz telefonicznie (081) 745-66-60 potwierdzenie uczestnictwa w przedmiotowych zawodach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5-lipca 2011 roku . Po tym terminie zawodnicy nie będą dopuszczeni do zawodów.
Komisja Sędziowska:
1. Sędzia Główny - Kol. Krzysztof Krystecki
2. Z-ca Sędziego Głównego - Kol. Edward Kosiewski
3. Sekretarz - Kol. Kaciuczyk Marian
1.Uczestnictwo :
W zawodach uczestniczą mistrzowie kół i klubów , mistrz Okręgu z 2010 roku oraz pierwsza 15 z Grand-Prix Okręgu za 2010 rok .
W przypadku niemożności udziału mistrza koła lub klubu z roku 2011 ,prawo startu ma kolejny sklasyfikowany zawodnik.
1)Łowisko :
Łowiskiem dla seniorów i młodzieży U-22 będzie Zalew Zemborzycki (Dąbrowa-murek ) .Głębokość łowiska 1 -2,5 m , a dominującymi gatunkami ryb leszcz, płoć , okoń, szczupak ,sandacz i sum.
2)Sprawy organizacyjne :
- zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem wędkarskiego sportu
kwalifikowanego w dwu czterogodzinnych turach dla seniorów
- obowiązują limity ilościowe zanęt i przynęt dla seniorów które wynoszą :
Zanęta w stanie nawilżonym + glina ,żwir itp. 20 L .
Przynęty żywe 2,5 L w tym max 1L ochotki .
- dla U-22 w dwu trzygodzinnych turach
- obwiązują limity ilościowe zanęt i przynęt które wynoszą :
Zanęta w stanie nawilżonym +glina żwir i itp. 17L.
Przynęty żywe 2,5 L w tym max 1L ochotki.
Miarki i pojemniki zgodnie z nowymi zasadami sportu wędkarskiego
Obowiązkiem zawodnika jest potwierdzenie swojego udziału w zawodach w sekretariacie zarówno w pierwszym jak i drugim dniu zawodów.
3)Koszty uczestnictwa :
Kosztami uczestnictwa w spławikowych Mistrzostwach Okręgu jest wniesienie opłaty startowej w sekretariacie zawodów, która wynosi:
- pełna opłata od zawodnika - 30,- zł
- opłata od osoby towarzyszącej - 20,- zł
4)Postanowienia końcowe.
- Sekretariat zawodów dla seniorów i młodzieży parking w Dąbrowie.
Program Mistrzostw dla obu kategorii
9 lipca 20011 roku sobota - pierwszy dzień zawodów
- godz. 7,oo - 7,3o rejestracja zawodników w sekretariacie zawodów
- godz. 7,3o otwarcie Mistrzostw Okręgu
- godz. 8,oo losowanie sektorów i stanowisk w sektorach- komputer
- godz. 9,oo I sygnał wejść na stanowiska
- godz. 9,25 II na 5-min przed kontrolą zanęt i przynęt
- godz. 10,5o III na 10-min przed rozpoczęciem łowienia - nęcenie
- godz. 11,oo IV sygnał początek zawodów
- godz. 13,55 V sygnał na 5-min przed końcem zawodów -dla U-22
- godz. 14,oo VI sygnał kończący zawody - dla U-22
- godz. 14.55 V sygnał na 5-min przed końcem zawodów - dla seniorów
- godz. 15,oo VI sygnał kończący I turę zawodów - dla seniorów
- godz. 14-16,oo praca komisji sędziowskiej
10 lipca 2011 roku niedziela- drugi dzień zawodów
- godz. 7,oo potwierdzenie udziału zawodnika w II turze
- godz. 7,3o losowanie sektorów i stanowisk
- godz. 8,3o I sygnał wejście na stanowiska
- godz. 8,55 II sygnał na 5-min przed kontrolą zanęt przynęt
- godz. 10,2o III na 10-min przed rozpoczęciem łowienia - nęcenie
- godz. 10,3o IV sygnał początek zawodów
- godz. 13,25 V sygnał na 5-min przed końcem zawodów - dla U-22
- godz. 13,3o VI sygnał kończący zawody -dla U-22
- godz. 14,25 V sygnał na 5-min przed końcem zawodów - dla seniorów
- godz. 14,3o VI sygnał kończący zawody - dla seniorów
- godz. 15,3o ogłoszenie wyników i zakończenie Mistrzostw Okręgu.
Organizator zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie minutowym zawodów.
Po zakończeniu zawodów pierwszej i drugiej tury , organizator zapewnia uczestnikom Mistrzostw gorący posiłek w ramach wniesionej opłaty startowej.


RE: Spławikowe Mistrzostwa Okręgu 2011 Seniorów i U22 - tomcat - 07-26-2011 10:13 AM

Galeria z MO Seniorów i U22 (zdjęcia udostępnione przez Marcina Altera - Dzięki):

http://www.wedkarstwo.pollub.pl/Galerie/galeria%202011/MO_seniorow_u22_2011.htm

Pełne wyniki z MO_2011

Seniorzy:
http://www.wedkarstwo.pollub.pl/zawody/MO2011/MO_Seniorow_2011.htm

U22:
http://www.wedkarstwo.pollub.pl/zawody/MO2011/MO_U22_2011.htm